V petek, 18. 3. 2022 so učenke OŠ Ig na občinskem prazniku Ig predstavile plesno himno OŠ Ig!

S ponosom se zahvaljujem vsem učencem, ki so sodelovali pri ustvarjanju plesne zgodbe, ki nas sedaj povezuje. 

Anita Šuc