Učenci matične šole Ig lahko do spletne učilnice dostopate na naslednjih povezavah (S KLIKOM):

POVEZAVE do spletnih učilnic OŠ Ig 
Razredna stopnja (1. – 5. razred) 
Predmetna stopnja (6. – 9 razred) 
Neobvezni izbirni predmeti (4. – 6. raz)

 

OPZ – Otroški pevski zbor