Skoči na glavno vsebino

PŠ Golo

PŠ Golo je s tremi oddelki šole, dvema oddelkoma podaljšanega bivanja in kar štirimi oddelki VVO med večjimi podržnicami OŠ Ig.

V šolskem letu 2018/2019 PŠ Golo obiskuje 48 učencev.

Na Golem so imeli pouk že v sredini 19. stol. v različnih prostorih (župnišču, zakrstiji)*. V letu  1925 in sicer 19. decembra pa se je začel pouk v novo zgrajenih prostorih na mestu, kjer podružnica stoji še danes.

Število otrok se je iz leta v leto zelo spreminjalo, prav tako se je spreminjala tudi zunanja podoba šole. Leta 2007 se je zaradi prostorske stiske v šolski zgradbi začela izgradnja prizidka k obstoječi šoli.

Po slavnostni otvoritvi 4. 9. 2008 je stekel pouk v novih prizidanih prostorih, v katerih poteka še danes. Več o izgradnji in zgodovini PŠ lahko najdete na straneh glasila občine Ig.Mostiščar.

Tako šola kot kraj Golo, ki leži severno pod Mokrcem, tik pod cesto Ig–Kurešček, ima bogato zgodovino in pestro geografsko razgibanost.

Takoj ko nas pot z Iga usmeri proti Golemu, se začnemo vzpenjati. Razmeroma visoka nadmorska višina vpliva tako na podnebje kot na življenje in opravila domačinov. Zime so hladne in radodarne s snegom, megle skoraj ne poznamo. Poletja so zaradi planotastega hribovja sveža in topla. Da smo bili v letu 2001 kar dva meseca znani po vsej Sloveniji, pa se imamo zahvaliti reklami režiserja Anžlovarja – Mobilni milijonar, ki si je za ozadje izbral prav našo podružnico.**

zgodovina podlipec

Zapisala voditeljica PŠ Golo, Petra Berlisk


*Iz zapisov v Kroniki narodne šole na Golem, Šolski muzej.

**povzeto po knjigi učiteljice Jadranke Zupan; Drobtinice iztrgane ne pozabi.

Dostopnost