Spoštovani starši, učenke in učenci!

Objavljamo sezname za naslednje šolsko leto. Seznami so celo šolsko leto vidni tudi pod zavihkom Knjižnica – Učbeniški sklad.

Učenci 1. triade prejmejo delovne zvezke in učbenike iz učbeniškega sklada brezplačno. Delovni zvezki se po koncu šolskega leta ne vračajo.

Od 4. razreda naprej delovne zvezke kupite starši.

Od 4. do 9. razreda je izposoja brezplačna, za izposojo ni potrebno oddati naročilnice, izjavo podpišejo samo tisti starši, ki sami kupijo učbenike.

Če je ob koncu šolskega leta učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, se plača odškodnina, ki se določi glede na nabavno ceno in starost učbenika.

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2022/23
MATIČNA ŠOLA:
PODRUŽNIČNE ŠOLE:

 

Povezave za spletna naročila: 

 

 

Upravljalka učbeniškega sklada

Brigita Stropnik Arapović