V šolskem letu 2020/2021 se pouk prične v torek, 1. septembra 2020.

Izvaja se v dopoldanskem času med 8.00 in 12.25 uro. Za učence je pred pričetkom pouka organizirano jutranje varstvo od 6.00 do 8.00 ure. Po pouku so učenci vključeni v oddelek podaljšanega bivanja in sicer do 16.30 ure.

V šolskem letu 2020/2021 podružnično šolo Tomišelj obiskuje 34 učenk in učencev. V 1. razredu je 20 učenk in učencev in v 2. razredu 14.

 

Razredničarka v 1. razredu: Slavi HITI

Druga učiteljica v 1. razredu: Romina KRIŽMAN

Razredničarka v 2. razredu: Dominika JEREB SKRT

Učitelj neobveznega izbirnega predmeta – angleščine v 1. razredu: Gregor KUNSTELJ

Učitelj tujega jezika angleščine v 2. razredu: Gregor KUNSTELJ

Učitelja v oddelku podaljšanega bivanja OPB 1: Liljana HRONEK, Gregor KUNSTELJ

Učiteljici v oddelku podaljšanega bivanja OPB 2: Tadeja KADUNC, Liljana HRONEK

Učitelji v oddelku jutranjega varstva: Dominika JEREB SKRT, Liljana HRONEK, Tadeja KADUNC, Gregor KUNSTELJ, Slavi HITI

Voditeljica podružnične šole Tomišelj: Slavi HITI