Skoči na glavno vsebino

O šoli

VIZIJA ŠOLE

Spoštovanje, znanje, odgovornost,
prijateljstvo in skrb za čisto okolje
nas peljejo v lepše življenje,
dobro počutje in manj težav.

Šolski okoliš

Osnovno šolo Ig obiskujejo učenke in učenci z Iga, Golega, Dobravice, s Sarskega, s Kremenice, z Rogatca nad Želimljami, Visokega, iz Iške Loke, Matene, Staj, Kota, Tomišlja, Bresta, Vrbljen, Strahomerja, Selnika, Škrilj, Zapotoka, Iške vasi, Iške, Podkraja, Drage, Suše, s Podgozda in z Gornjega Iga.

K Osnovni šoli Ig spadajo tri podružnične šole: Golo, Iška vas in Tomišelj.

Ustanovitelj

Ustanovitelj Osnovne šole Ig je Občina Ig.

Ustanovitveni akt (link!)

Zgodovina

Tradicija šolstva na Igu sega v leto 1631. Prvo šolsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1796. Naslednje, imenovano stara šola, pa leta 1859.

Med 2. svetovno vojno je stavba šole delno pogorela. 1965. leta je postala šola na Igu osemrazredna. Pouk je potekal v novi stavbi v treh izmenah na razredni in predmetni stopnji. Šola je dobila status centralne šole, h kateri so pripadale še podružnične šole Golo, Iška vas in Tomišelj. 1981 so k centralni šoli dozidali še novo telovadnico, ki je bila zgrajena s sredstvi samoprispevka ljubljanskih občin.

Današnjo podobo je šola na Igu dobila leta 2002. Ustanoviteljica OŠ Ig je bila do decembra 1994 občina Ljubljana Vič-Rudnik, od takrat naprej pa samostojna občina Ig.

Šolska svetovalna služba

Človek s problemom je popolnoma običajen človek.

To je le človek z enim problemom več …

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi vsi posamezni udeleženci (učenci, učitelji, vodstvo šole in starši) in šola kot celota v vzgojno-izobraževalnem procesu vzpostavili kar se da konstruktivni in sodelujoči odnos ter dosegli temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole, to je optimalni razvoj otroka. Včasih nam na mostu sodelovanja iz različnih razlogov ne uspe zbrati vseh ključnih ljudi, kar pa je skoraj vedno v škodo otroka, zato se trudimo, da uspemo zagotoviti pogoje za pozitiven in strokoven dialog.

Pregovor pravi: Kjer je volja, je tudi pot, in podobno je tudi pri odnosih, še posebej kadar govorimo o takem »kapitalu«, kot so mladi; zato ne odlašajte, ko ste v stiski.
Otroci se med šolanjem srečujejo s številnimi in različnimi ovirami: od tistih pri učenju do strahu pred nalogami in spraševanjem, od osamljenosti, osebnih stisk in izključenosti v razredu do nenadnega poslabšanja učnega uspeha. Od težav, ki jih lahko povzročajo razni medvrstniški konflikti ali/in neurejene družinske razmere, do takih, za katere so lahko razlog čustvene težave, nasilje, zasvojenosti …

Za vsako »težavo« izdelamo načrt pomoči in skupaj skušamo izboljšati stanje, v katerem smo se znašli. Pogosto rešitve niso hitre, včasih potrebujemo tudi dodatno strokovno pomoč, včasih pa veliko spremenijo že majhni dogovori.

Zavedamo se odgovornosti, ki si jo s starši delimo pri vzgoji in izobraževanju otrok, in si prizadevamo, da se učenci počutijo varne, da jim je v šoli dobro in so kar se da uspešni.

Če imajo starši in učenci kakršne koli težave, o katerih bi se radi pogovorili ali poiskali nasvet, se lahko obrnejo na svetovalno službo vsak dan med 7.30 in 15.00. Staršem svetujemo, da se za srečanje predhodno dogovorite (telefonsko, osebno ali prek elektronske pošte svetovalne službe: svetovalna.sluzba@osig.si).

 

OSNOVNE NALOGE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Svetovalno delo z učenci:

 • kadar se učenci znajdejo v težavah, prihajajo v spore s sošolci, učitelji, imajo težave doma ali sami s seboj, niso kos učenju, se težje izražajo in ne berejo tekoče;
 • individualna pomoč otrokom z različnimi težavami; po potrebi tudi v sodelovanju z zunanjimi strokovnimi ustanovami;
 • poklicna orientacija – neposredna priprava na poklicno odločitev in individualno svetovanje za poklic, priprava na informativni dan, izvedba vpisa v srednje šole, informacija o štipendijah, delo z učenci, ki zaključujejo šolsko obveznost;
 • koordinacija dela za učence s posebnimi potrebami (nadarjeni učenci in učenci z dodatno strokovno pomočjo);
 • delo s šolskimi novinci (organizacija vpisa, obisk bodočih prvošolcev in staršev v šoli, informacije o organizaciji pouka za šolske novince …);
 • delavnice za učence.

 

Sodelovanje s starši:

 • individualno svetovalno in posvetovalno delo s starši v zvezi z učnimi, vedenjskimi, vzgojnimi in osebnostnimi težavami otrok;
 • pomoč pri vzpostavljanju konstruktivnih odnosov v trikotniku učitelj-učenec-starši;
 • delo s šolskimi novinci – vpis in razgovor o razvojnih značilnostih otroka, razgovori o šolanju otroka oz. o odložitvi šolanja;
 • poklicna orientacija – predavanje za starše otrok, individualno svetovanje v zvezi z vpisom v srednje šole, štipendiranje;
 • pristojna svetovalka v Kariernem središču Območne enote Zavoda RS za zaposlovanje je gospa Zdenka Borštnik, pri kateri se lahko naročite za srečanje (01 24 24 287);
 • priprava tem in organizacija predavanj ter delavnic za starše.

 

Sodelovanje z vodstvom šole, učitelji in zunanjimi institucijami:

 • timsko delo na raznih področjih življenja in dela šole ter ŠSD;
 • organizacija in vodenje strokovnih srečanj;
 • sodelovanje na pedagoških konferencah;
 • evidentiranje in identifikacija nadarjenih učencev v 4. razredu;
 • koordiniranje dela za učence s posebnimi potrebami;
 • sodelovanje na aktivih razredne in predmetne stopnje;
 • posredovanje rezultatov analiz, anket;
 • sodelovanje z vrtci;
 • sodelovanje z zdravstvenimi zavodi;
 • sodelovanje s Centri za socialno delo;
 • sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje in drugimi ustanovami.

Vodenje socialnih akcij na šoli:

 • koordiniranje zbiralnih akcij za dobrodelne namene;
 • subvencioniranje šole v naravi in pomoč pri iskanju virov za subvencioniranje plačila prehrane ter drugih plačljivih dejavnosti.
Dostopnost