Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

V šolskem skladu zbiramo sredstva, ki jih namenimo reševanju socialnih stisk družin naših učencev in zviševanju kakovosti izobraževanja in življenja otrok na naši šoli.

Šolski sklad na OŠ Ig deluje od leta 2008. V njem zbiramo:

 • donacije posameznih pravnih in fizičnih oseb,
 • prispevke staršev učencev šole,
 • premoženjske in avtorske pravice darovalcev,
 • zapuščine,
 • sredstva proračunov (državnega, občinskega),
 • nerazporejene prihodke šole,
 • sredstva zbrana na dobrodelnih prireditvah in srečelovih,
 • sredstva zbrana na zbiralnih akcijah papirja in drugih reči, ki so primerne za reciklažo,
 • opremo in rekvizite,
 • prispevke v obliki prostovoljnega dela,
 • druga sredstva.

Sredstva sklada bodo namenjena otrokom – učencem naše šole. Porabili jih bomo za:

 • izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega izobraževalnega programa,
 • zvišanje standarda pouka,
 • pomoč pri izobraževanju učencev s slabim socialnim in materialnim statusom,
 • dodatno izobraževanje učencev, ki dosegajo dobre učne uspehe in hkrati pomagajo pri učenju svojim sošolcem,
 • razvojno-izobraževalne projekte,
 • nakup nadstandardne opreme.

H. Jackson Brown, Jr. je v eni svojih knjižic zapisal: »Če hočeš, da se bo kdo čutil tvojega dolžnika, naredi nekaj lepega za njegovega otroka.« Šolski sklad OŠ Ig je namenjen prav temu – ne da bi se kdo čutil dolžnika – ampak da bomo s skupnimi močmi delali »nekaj lepega« za naše otroke – da jim bomo omogočili še kaj več kot samo šolo, da bomo spet znali živeti z vrednotami prijateljstva in solidarnosti, ki jih v današnjem svetu vse preveč pozabljamo in zanemarjamo. Bomo zmogli?!

V šolskem letu 2014/2015 šolski sklad deluje sedmo leto. Začeli smo skromno in kljub krizi dokazali, da nam je mar – da smo sposobni pomagati drug drugemu. Predvsem pa, da smo sposobni pomagati našim otrokom – otrokom, ki obiskujejo našo osnovno šolo.

V teh letih smo s skupnimi močmi:

 • postavili senčni prostor – vrtno uto (sredstva sklada in Občine Ig),
 • postavili kolesarnico,
 • izpeljali tečaj španščine za učence,
 • omogočili več otrokom obisk šole v narave, kulturnega oz. športnega dne,
 • podružnične šole so dobile zunanje klopi in mize, fotoaparate in dva računalnika.

Prostovoljni prispevki za šolski sklad se zbirajo na računu:

01237-6030652682 – ŠOLSKI SKLAD, 

sklicna številka na 00 2924

in so vsekakor zelo dobrodošli. Šolski sklad računa na vse starše, občane občine Ig in na vse ljudi dobre volje, da bomo dokazali, da smo sposobni preseči krizo vrednot, ki se vse bolj zažira v nas. Z majhnimi dejanji in majhnimi koraki smo sposobni doseči velike cilje! Navsezadnje:

Za naše otroke gre!

Dostopnost