GU učiteljev PŠ Iška vas v šolskem letu 2022/23

Mesečne GU (prisotne vse učiteljice) so 1. sredo v mesecu.

Učiteljice imamo tudi tedenske GU:

  • učiteljica Marjana Pšeničnik () ima GU v torek (7.15 – 8.00);
  • učiteljica Tina Kušar () ima GU v ponedeljek (7.15 – 8.00);
  • učiteljica Maša Verlič () ima GU v sredo (11.40 – 12.25);
  • učiteljica Vesna Kovšček () ima GU v sredo (10.50 – 11.35).

Za obliko GU (osebni obisk, telefonski pogovor, videoklic) se bomo sproti dogovarjali.