Skoči na glavno vsebino

Organizacija dela PŠ Golo

Pouk

Poteka v dopoldanskem času med 8.00 in 12.25 uro.  Po pouku se učenci vključijo v odde. podaljšanega bivanje, ki se zaključi ob 15.45. Učenci  so od 15.45 do 16.30 po potrebi vključeni tudi v varstvo.

Jutranje varstvo

Je za učence 1. razreda organizirano od 6.00. Seveda pa so vanj vključeni tudi učenci 2. in 3. razreda.

Oddelki

V šolskem letu 2023/2024 je v podružnično šolo vpisanih 55 učencev. Pouk poteka v treh razredih:

 • 1. razred 17 učencev,
 • 2. razred 22 učencev,
 • 3. razred 16 učencev.
 • Na šoli imamo tudi tri oddelke podaljšanega bivanja, ki ga obiskujejo vsi učencev iz PŠ Golo.

Zaposleni

 • Razredničarka 1. razreda je učiteljica Petra Berlisk.
 • Razredničarka 2. razreda je učiteljica Katarina Stojko Topolovec.
 • Razredničarka 3. razreda je učiteljica Vanja Vidmar.
 • Druga učiteljica v 1. razredu je Jana Merlak.
 • Neobvezni tuji jezik angleščina v 1. raz. in tuji jezik angleščina v 2. in 3. raz. poučuje učitelj Gregor Kunstelj.
 • V oddelku podaljšanega bivanja OPB 1. je učiteljica Jerica Zeljković.
 • V oddelku podaljšanega bivanja OPB 2. je učiteljica Jana Merlak.
 • V oddelku podaljšanega bivanja OPB 3. je učitelj Toni .
Dostopnost