• Ponudba šolske prehrane je opisana v pogodbi.
  • S podpisom pogodbe med starši in šolo se učenci lahko naročijo na: zajtrk, malico, kosilo in/ali popoldansko malico. Po potrebi v šoli pripravimo tudi dietne obroke (potrebno je predložiti zdravniško dokazilo).
  • Občasna kosila so možna z najavo v pisarni šolske blagajne 1 dan pred koriščenjem.

Položnice

Prehrano obračunavamo vsak tekoči mesec za predhodni mesec. Položnice starši poravnajo do 18. v mesecu. Starše prosimo, da upoštevajo roke plačila, v nasprotnem primeru ukrepamo v skladu z določili pogodbe o prehrani.

Vse informacije v zvezi z obračunom položnic vezanih na prehrano starši dobijo pri administratorki – knjigovodji na tel. 01/2802-358.

Cene obrokov

Obrok Cena
Zajtrk 0,69 €
Malica 0,80 €
Malo kosilo (1.–5. razred) 2,48 €
Veliko kosilo (6.–9. razred) 2,58 €
Popoldanska malica 0,80 €

 

OBVESTILO – plačevanje obračuna prehrane/dejavnosti učenca

Obveščamo vas, da bomo na naši šoli omogočili več možnosti prejemanja računov – UPN plačilnih nalogov za plačilo stroškov prehrane in drugih dejavnosti za naše učence: da lahko račune za prejete obračune prehrane otrok plačujete na več načinov:

  • Preko položnice (UPN nalog), ki ga učenec prinese domov

 

  • Preko priloženega SEPA soglasja za direktna bremenitve oz. trajnik, in prejmete položnico samo v vednost

 

Vzpostavitev direktne bremenitve je brezplačna. Vse kar morate storiti je, da izpolnite obrazec SEPA soglasje in ga posredujete v tajništvo šole.

 

  • Preko e-pošte

V skladu z zakonodajo lahko proračunski uporabniki varno pošiljamo izdane račune po e-pošti, preko UJP sistema (Uprava za javna plačila Republike Slovenije). Izpolnite in podpišite Izjavo o prejemanju računa po e-pošti. Izpolnite vse podatke na vlogi tudi davčno številko plačnika.

 

  • Preko e-računa (v spletno banko)

V skladu z zakonodajo lahko proračunski uporabniki pošiljamo izdane račune kot e-račune (preko spletnih bank). Za prijavo na tak način prejemanja obračuna imate dve možnosti:

  • Na prejemanje e-računov se prijavite neposredno v vaši spletni banki, kjer imate odprt bančni račun in urejeno elektronsko poslovanje

Med izdajatelji e-računov poiščite Osnovna šola Ig, v polje sklicna številka pa prepišete sklicno številko iz zadnjega UPN plačilnega naloga (referenca prejemnika), ki ste ga skupaj z računom prejeli od nas. O prijavi preko vaše spletne banke nas obvestite.

Po vaši uspešni prijavi bodo izdani e-računi dostavljeni v vašo spletno banko, računa v papirni obliki pa od takrat naprej ne boste več prejemali. Račun v e-obliki prejmete v svoj predal e-banke, kjer ga tudi poravnate.

Predvidevamo, da bo več staršev, ki se bo odločilo za katero izmed možnosti e-plačevanja, posledično bo prva vzpostavitev novega načina plačevanja izvedena tudi z zamikom (vsem staršem žal ne bomo mogli omogočiti e-plačila že prvi mesec. Prosimo vas za razumevanje.

Obvestilo bo skupaj z obrazci objavljeno na spletni strani pod zavihkom PREHRANA – Cenik in plačevanje. V kolikor se boste odločili za drugačno obliko prejemanja obračuna prehrane za svojega otroka, je izpolnitev ustreznega obrazca, obvezna.

Obrazce »SEPA soglasje«, »Izjava o prejemanju računa po e-pošti« in »Vloga za izdajo e-računa za šolske stroške« dostavite v poštni nabiralnik OŠ Ig pri VHODu 1 (Troštova ulica 24, 1292 Ig) ali pošljete po klasični pošti.

Opomba: Ob vsaki spremembi tekočega računa (tudi ob menjavi banke) spremembo sporočite v knjigovodstvo šole. Če nas o spremembi ne obvestite, bomo podatke za plačilo še vedno pošiljali stari banki oziroma s starim tekočim računom, banka pa plačila ne bo izvedla. Posledica bo lahko neplačan račun.