Svet šole sprejema program razvoja zavoda, letni delovni načrt, pravila in druge splošne akte, potrjuje zaključni račun in določa finančni načrt. Odloča o pritožbah staršev v zvezi s statusom učencev. Odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja.

 

Člani sveta šole:

PREDSTAVNIKI ŠOLE: Aleš Bućan, Edina Gerzić, Aleksandra Kunovar, Katarina Vinšek, Andrej Župec

PREDSTAVNIKI STARŠEV: Petra Stepan, Uroš Krese, Špela Brložnik

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA: Jožica Drobnič, Marija Kučič, Mirko Merzel