Na teh akcijah bomo zbirali odpadne surovine. Dvakrat letno bo vsak učenec naše šole zbral nekaj starega papirja in ga prinesel v šolo. Izkupiček bodo porabile oddelčne skupnosti po lastni presoji.

Na šoli med šolskim letom zbiramo tudi izrabljene kartuše, mobilnike, tonerje in trakove. Zabojnik je pri službenem vhodu (VHOD 1). Denar, zbran z odkupom teh odpadnih surovin, se zbira na računu šolskega sklada.


 

AKTUALNO: