Skoči na glavno vsebino

Zgodovina

Tradicija šolstva na Igu sega v leto 1631. Prvo šolsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1796. Naslednje, imenovano stara šola, pa leta 1859.

Med 2. svetovno vojno je stavba šole delno pogorela. 1965. leta je postala šola na Igu osemrazredna. Pouk je potekal v novi stavbi v treh izmenah na razredni in predmetni stopnji. Šola je dobila status centralne šole, h kateri so pripadale še podružnične šole Golo, Iška vas in Tomišelj. 1981 so k centralni šoli dozidali še novo telovadnico, ki je bila zgrajena s sredstvi samoprispevka ljubljanskih občin.

Današnjo podobo je šola na Igu dobila leta 2002. Ustanoviteljica OŠ Ig je bila do decembra 1994 občina Ljubljana Vič-Rudnik, od takrat naprej pa samostojna občina Ig.

Dostopnost