URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 (zadnji popravek 3. 10. 2022)

Interesne dejavnosti so se začele izvajati s ponedeljkom, 26. 9. 2022.

——————————————————————————————————————

Prijava na interesne dejavnosti je možna le preko Lo.Polisa od 16. 9. 2022 do vključno 22. 9. 2022.

Ponudba interesnih dejavnosti:

Interesne dejavnosti v šolskem letu 2022/2023 (popravki 20. 9. 2022)