Organizacija dela PŠ Iška vas v šolskem letu 2022/23

Razredničarka kombiniranega oddelka 2. in 3. razreda je učiteljica Marjana Pšeničnik, ki je tudi vodja PŠ.

Razredničarka oddelka 1. razreda je učiteljica Tina Kušar.

OPB vodita učiteljici Vesna Kovšček in Maša Verlič.

Angleščino v obeh oddelkih poučuje učiteljica Maša Verlič.

V jutranjem varstvu ste izmenjujejo učiteljice Marjana Pšeničnik, Tina Kušar in Vesna Kovšček.

Interesne dejavnosti v tem šolskem letu so:

  • Zabavno se je igrati (učiteljici Tina Kušar in Marjana Pšeničnik),
  • Pravljični krožek (učiteljica Tina Kušar),
  • Gremo na Krim (za prijavljene učence iz 2.+3. r., učiteljica Marjana Pšeničnik),
  • Glasbeni krožek (učiteljica Marjana Pšeničnik),
  • Naravoslovni krožek (učiteljica Aleksandra Kunovar),
  • Ustvarjalni krožek (učiteljica Aleksandra Kunovar).

Za čisto šolo skrbi gospa Suzana Štebljaj, kuharice na matični šoli pripravljajo malico in kosilo, hišniki pa nam razvažajo hrano in opravljajo ostala hišniška opravila.