Pravilnik o uporabi športne dvorane Ig

Hišni red športne dvorane Ig