Spoštovani starši in učenci! Prosimo vas, da glede prejemanja daril javnih uslužbencev spoštujete 30. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5523.Zahvaljujemo se vam za razumevanje.Skrbnica načrta za integriteto