Učbeniški sklad je bil v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da se je staršem in njihovim otrokom zagotovilo učbenike, ki so jih učenci potrebovali pri pouku, po nižji ceni. Starši so s tem prihranili najmanj 2/3 skupne cene vseh potrebnih učbenikov za določen razred.

S šolskim letom 2008/2009 pa je Ministrstvo za šolstvo in šport sprejelo sklep, da si lahko vsi učenci od 1. do 9. razreda osnovne šole IZPOSODIJO učbenike BREZPLAČNO.

Ministrstvo za šolstvo bo tudi v šolskem letu 2019/2020 zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniških skladov za vse učenke in učence od 1. do 9. razreda osnovne šole. Učenci 1. razreda in 2. razreda prejmejo brezplačno vsa učna gradiva, učbenik in delovne zvezke. Delovni zvezki bodo imeli oznako lastništva šole in bodo ob koncu šolskega leta odpisani. Ob koncu šolskega leta delovni zvezki ostanejo učencem, šola jih opremi z žigom Izločeno.

Šola je dolžna o učbenikih v učbeniškem skladu voditi evidenco, v katero so uvrščeni vsi učbeniki, ki jih učitelji in učenci uporabljajo pri pouku.

Odločitev o vrsti učbenika je v avtonomiji učitelja. Starši oziroma učenci pa sami odločijo, ali bodo ta učbenik kupili ali si ga bodo izposodili na šoli.

Za šolsko leto 2019/2020 smo na seznam učbenikov uvrstili tudi učbenike za tuji jezik, le-ti imajo elemente delovnega zvezka, zato v njih učenci ne smejo pisati, zato se starši sami odločijo, ali si bodo učbenike English Plus Starter, 1, 2 in 3 in Wir 1, 2, 3 izposodili ali jih bodo kupili.

Učbeniški skladi se vzpostavljajo za vse razrede devetletnega programa osnovne šole. Šole izberejo za posamezen razred učbenike in druga učna gradiva, ki jih bodo učenci uporabljali pri pouku. O izboru obvestijo učence oz. njihove starše ter seznam objavijo na spletni strani šole. Če konec leta učenci vrnejo poškodovan učbenik ali pa ga sploh ne vrnejo, plačajo zanj odškodnino v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

Šola je v preteklih letih v projektu Ministrstva za šolstvo in šport učbeniki »za na klop« kupila več učbenikov. Tako imajo učenci od drugega razreda naprej učbenike, ki jih ni potrebno nositi v šolo, v drugem in tretjem triletju pa se število učbenikov »za na klop« poveča na dva do tri učbenike. V učilnicah drugega in tretjega triletja imajo za predmet spoznavanja družbe, zgodovine in geografije atlase.

Šolski učbeniški sklad in projekt učbenikov »za na klop« vodi knjižničarka.

Seznam učbenikov za 2. in 3. razred podružničnih šol 2019/2020

Seznam učbenikov za 1. razred Ig in podružnice 2019/2020

Seznam učbenikov za 2., 3. in 4. razred Ig 2019/2020

Seznam učbenikov za 5., 6., 7., 8. in 9. razred 2019/2020