V šolskem letu 2019/2020 se pouk prične v ponedeljek, 2. septembra 2019.

Izvaja se v dopoldanskem času med 8.00 in 12.25 uro. Za učence je pred pričetkom pouka organizirano jutranje varstvo od 6.00 do 8.00 ure. Po pouku so učenci vključeni v oddelek podaljšanega bivanja in sicer do 16.30 ure.

V šolskem letu 2019/2020 podružnično šolo Tomišelj obiskuje 43 učenk in učencev. V 1. razredu je 13 učenk in učencev, v 2. razredu 16 in v 3. razredu 13.

 

Razredničarka v 1. razredu: Dominika JEREB SKRT

Razredničarka v 2. razredu: Slavi HITI

Razredničarka v 3. razredu: Ana KRAMAR

Učitelj neobveznega izbirnega predmeta – angleščine v 1. razredu: Gregor KUNSTELJ

Učitelj tujega jezika angleščine v 2. in 3. razredu: Gregor KUNSTELJ

Učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja OPB 1 (1. razred in 2. razred): Jerica ZELJKOVIĆ

Učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja OPB 2 (3. razred in 2. razred): Liljana HRONEK

Učiteljice v oddelku jutranjega varstva: Ana KRAMAR, Dominika JEREB SKRT, Slavi HITI

Voditeljica podružnične šole Tomišelj: Slavi HITI