Skoči na glavno vsebino

Svet šole

Svet šole sprejema program razvoja zavoda, letni delovni načrt, pravila in druge splošne akte, potrjuje zaključni račun in določa finančni načrt. Odloča o pritožbah staršev v zvezi s statusom učencev. Odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja.

Člani sveta šole:

PREDSTAVNIKI ŠOLE: Aleš Bućan, Edina Gerzić, Aleksandra Kunovar, Katarina Vinšek, Andrej Župec

PREDSTAVNIKI STARŠEV: Petra Stepan, Uroš Krese, Špela Brložnik

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA: Zuhra Jovanovič, Marija Kučič, Mirko Merzel

 


Zapisniki sej Sveta šole v šolskem letu 2023/24

 


Zapisniki sej Sveta šole v šolskem letu 2022/23

 


Zapisniki sej Sveta šole v šolskem letu 2021/22

Dostopnost