Dnevi dejavnosti 2019/2020

KULTURNI DNEVI   

 • Glasbena predstava
 • Gledališka predstava
 • Slovenski kulturni praznik
 • Slovensko ljudsko izročilo
NARAVOSLOVNI DNEVI

 • Dan slovenske hrane
 • Zdravje in mi
 • Arboretum “Volčji potok”
TEHNIŠKI DNEVI

 • Gasilci in evakuacija
 • Varno v prometu
 • Veseli december
 ŠPORTNI DNEVI 

 • Jesenski pohod ali Mini olimpijada (2. r)
 • Športne igre
 • Igre na snegu
 • Atletika
 • Zlati sonček
Ob koncu šolskega leta načrtujemo ekskurzijo v okviru pouka.

Interesne dejavnosti 2019/2020

 • PRAVLJIČNI KROŽEK – TOREK, 13.15 – 14.00 – Ana Kramar
 • ŠPORTNI KROŽEK – TOREK, 14.05 – 14.50 – Ana Kramar
 • LIKOVNI KROŽEK – ČETRTEK, 13.15 – 14.00 – Dominika Jereb Skrt
 • OTROŠKI PEVSKI ZBOR – ČETRTEK, 14.05 – 14.50 – Polona Kukovica
 • KNJIŽNICA – PONEDELJEK, 13.15 – 14.45 – Slavi Hiti

Zunanji izvajalci

 • ŠOLA PLESA “ALEKSANDRA” – ČETRTEK, 15.45 – 16.30