Interesne dejavnosti – 2021/2022

  • ZABAVNE URICE – PONEDELJEK, 13.15 – 14.00 – Liljana Hronek
  • LIKOVNO USTVARJANJE – TOREK, 11.40 – 12.25 – Dominika Jereb Skrt
  • ŠPORTNI KROŽEK – SREDA, 14.05 – 14.50 – Ana Kramar
  • OTROŠKI PEVSKI ZBOR – ČETRTEK, 14.05 – 14.55 – Polona Kukovica
  • NEMŠČINA – ČETRTEK, 14.55 – 15.40 – Liljana Hronek
  • KNJIŽNICA – ČETRTEK, 12.25 – 13.55 – Slavi Hiti
  • SPOZNAVAMO SVET – PETEK, 13.15 – 14.00 – Romina Križman

Dnevi dejavnosti – 2021/2022