Skoči na glavno vsebino

Druge oblike dela

 • Dodatna strokovna pomoč

Šola izvaja za učence s posebnimi potrebami prilagojeno izvajanje programa z dodatno strokovno pomočjo. Osnova za tovrstno pomoč je izdana odločba učencem po izpeljanem postopku usmerjanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

 • Individualna in skupinska pomoč

Načrtuje in izvaja se v okviru razpoložljivih ur, ki šoli pripadajo za delo z učenci s težavamikot tudi za delo z nadarjenimi učenci, na osnovi ugotovljenih potreb po tovrstnem delu.

 • Delo z nadarjenimi učenci

Posebno skrb na šoli namenimo nadarjenim učencem, pri čemer sledimo Konceptu za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci  v osnovni šoli.

Najpogosteje pravimo, da so nadarjeni tisti otroci in mladostniki, ki bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli kažejo visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju.

V slovenskih osnovnih šolah odkrivanje nadarjenih poteka v treh stopnjah. Več o postopku odkrivanja si preberite tukaj.

Oblike dela

Nadarjenim učencem bomo nudili v šolskem letu 2023/2024 naslednje dejavnosti:

 • notranja diferenciacija pri vseh predmetih;
 • dodatni pouk;
 • izbirni predmeti;
 • delavnice za osebnostni razvoj;
 • program »Zabavna matematika«;
 • program »Znati želim več«;
 • program za razvijanje kreativnega pisanja;
 • program na področju logike;
 • program ExtraEnglish;
 • delavnice s področja naravoslovja;
 • delavnice s področja umetnosti (Po sledeh umetnosti);
 • interesne dejavnosti s področja kulture, športa, različnih predmetnih področij;
 • priprave na tekmovanja pod vodstvom mentorja;
 • osebno svetovanje učencem in staršem.

 

 • Dopolnilni/dodatni pouk

Dopolnilni pouk je organiziran v skladu s predpisi in dogovori med učitelji in učenci, in sicer za tiste učence, ki lahko ob taki pomoči dosežejo boljšo oceno. Poteka pred poukom ali po njem.Dodatni pouk je organiziran za učence, ki želijo poglobiti znanje z določenega področja.
Dostopnost