6.30 – 8.00   Jutranje varstvo

8.00 – 9.35   2 uri pouka (vmes 5 minut odmora)

9.35 – 10.00   Malica z odmorom

10.00 – 11.35   2 uri pouka (vmes 5 minut odmora)

11.35 – 12.25   Sprostitvena dejavnost (PB) ali 5. ura pouka

12.25 – 13.15   Kosilo in počitek (PB)

13.15 – 14.05   Domača naloga (PB)

14.05 – 14.55   Ustvarjalno preživljanje časa (PB)

14.55 – 15.45   Sprostitvena dejavnost (PB)

15.45 – 16.30   Varstvo