Urnik PŠ Iška vas v šolskem letu 2021/22:

6.30 – 8.00   Jutranje varstvo

8.00 – 9.35   2 uri pouka (vmes 5 minut odmora)

9.35 – 10.00   Malica z odmorom

10.00 – 11.35   2 uri pouka (vmes 5 minut odmora)

11.35 – 12.25   Kosilo in počitek (1. r.), pouk (2. + 3. r.)

12.25 – 13.15  Sprostitvena ali interesna dejavnost (1. r.), kosilo in počitek (2. + 3. r.)

13.15 – 14.05   Domača naloga ali interesna dejavnost

14.05 – 14.55   Ustvarjalno preživljanje časa ali interesna dejavnost

14.55 – 15.45   Sprostitvena dejavnost

15.45 – 16.30   Varstvo