Jutranje varstvo (za učence vozače in učence 1. razreda)

Šola Čas
OŠ Ig 6.20−8.20 (za učence 1. r.)
7.15−8.20 (za učence vozače od 2. do 9. r. – za učence vozače 2. in 3. razreda v stekleni avli; drugi v spodnji avli)
PŠ Tomišelj 6.00−8.00 (za učence vozače)
PŠ Golo 6.00−8.00 (za 1. r.)
7.00−8.00 (za učence vozače)
PŠ Iška vas 6.30−8.00

Učenke in učenci, ki hodite v šolo peš, prihajate v šolo največ 10 minut pred zvonenjem.

Opoldansko varstvo

Opoldansko varstvo bomo za učence od 6. do 9. razreda organizirali na matični šoli po potrebi.