Organizacija dela PŠ Iška vas v šolskem letu 2019/20

Vodja PŠ in razredničarka kombiniranega oddelka 2. in 3. razreda je učiteljica Marjana Pšeničnik.

Razredničarka oddelka 1. razreda je učiteljica Tina Kušar.

OPB vodi učiteljica Aleksandra Kunovar.

Ob ponedeljkih se podaljšano bivanje deloma odvija v športni dvorani na Igu.

V jutranjem varstvu ste izmenjujeta učiteljici Marjana Pšeničnik in Tina Kušar.

Malico in kosilo pripravljajo kuharice na matični šoli, za razvoz hrane in ostala hišniška opravila skrbi gospod Damjan Šerjak.

Šolo čisti gospa Suzana Štebljaj.