Kriteriji so bili sprejeti na strokovnih aktivih OŠ Ig 24. – 30. 8. 2021.

Naslov
Kriteriji ocenjevanja za predmet gospodinjstvo in izbirni predmet sodobna priprava hrane
Kriteriji ocenjevanja pri nemščini, 4.-9. r.
Kriteriji ocenjevanja pri angleščini, 4.-9. r.
Kriteriji ocenjevanja pri DKE, 7. in 8. r.
Kriteriji ocenjevanja pri slovenščini, 6.-9. r.
Kriteriji ocenjevanja pri športu 6.-9. r., IP IŠO, IŠN, ŠZZ
Kriteriji ocenjevanja pri fiziki, 8. in 9. razred
Kriteriji ocenjevanja IP ŠI
Kriteriji ocenjevanja pri matematiki, 6.-9. r.
Kriteriji ocenjevanja pri likovni umetnosti, 6.-9. r.
Kriteriji ocenjevanja pri predmetih zgodovina, geografija
Kriteriji ocenjevanja IP PLE
Kriteriji ocenjevanja 4. in 5. razred
Kriteriji ocenjevanja IP ANI
Kriteriji ocenjevanja pri glasbeni umetnosti, 6.-9. r.
Kriteriji ocenjevanja pri naravoslovju
Kriteriji ocenjevanja v 3. razredu
Kriteriji ocenjevanja pri NIP NRA
Kriteriji ocenjevanja pri IP UBE, ROM
Kriteriji ocenjevanja pri IP POK, IP RČL, IP ONA
Kriteriji ocenjevanja pri kemiji
Kriteriji ocenjevanja pri biologiji
Kriteriji ocenjevanja pri TIT, IP OGL, IP Robotika, NIP Tehnika