1. triletje

Razred / Predmeti SLJ MAT LUM GUM ŠPO SPO
1. razred 6 4 2 2 3 3
2. razred 7 4 2 2 3 3
3. razred 7 5 2 2 3 3

2. triletje

Razred / Predmeti SLJ MAT TJA LUM GUM DRU GEO ZGO NAR NIT TIT GOS ŠPO
4. razred 5 5 2 2 1,5 2 3 3
5. razred 5 5 2 2 1,5 3 3 1 3
6. razred 5 4 4 1 1 1 1 2 2 1,5 3

3. triletje

Razred / Predmeti SLJ MAT TJA LUM GUM GEO ZGO DDE FIZ KEM BIO NAR TIT ŠPO IP
7.razred 4 4 4 1 1 2 2 1 3 1 2 2
8. razred 3,5 4 3 1 1 1,5 2 1 2 2 1,5 1 2 2
9. razred 4,5 4 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2

 

SLJ – slovenščina SPO – spoznavanje okolja NAR – naravoslovje
MAT – matematika DRU – družba NIT – naravoslovje in tehnika
TJA – angleščina GEO – geografija FIZ – fizika
LUM- likovna umetnost ZGO – zgodovina KEM – kemija
GUM- glasbena umetnost DDE – domovinska in državljanska kultura in etika BIO – biologija
TIT – tehnika in tehnologija GOS – gospodinjstvo ŠPO – šport
IP – izbirni predmet