Učenci matične šole Ig lahko do spletne učilnice dostopate na naslednjih povezavah (S KLIKOM):

 

   povezava do spletne učilnice
Razredna stopnja (1. – 5. razred)  https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=9097
Predmetna stopnja (6. – 9 razred)  https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=9682
Neobvezni izbirni predmeti (4. – 6. raz) https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=10696

 

OPZ – Otroški pevski zbor  https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=31225