Oddelki v šolskem letu 2021/2022

1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

RAZRED

RAZREDNIČARKA,

2. UČITELJICA

1. a Nevenka Pavlin
Danica Blažič
1. b Nataša Kavčič
Petra Strelec
2. a Suzana Černjavič
2. b Božena Števančec
3. a Manuela Beljan
3. b Ana Kramar
3. c Petra Pervinšek

Neobvezni izbirni predmet v 1. razredu je angleščina.

Pouk angleščine v 1. triadi bo na matični šoli izvajala Maša Verlič.

 

2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

RAZRED RAZREDNIČAR/KA
4. a Vida Hrovat
4. b Andreja Dodič
4. c Katarina Vinšek
4. d Aleksandra Kunovar
5. a Martina Meden
5. b Maja Križman
5. c Anita Petrovčič
6. a Martina Brence
6. b Gorazd Šantej
6. c Jožefa Antolič
6. d Lea Kert

 

3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

RAZRED RAZREDNIČAR/KA
7. a Karmen Zorko
7. b Aleš Bućan
7. c Nedeljko Ošap
7.d Barbara Lemež
8. a Slavica Čergič
8. b Anita Šuc
8. c Tanja Crepulja Bićanić
8. d Kristina Plavec
9. a Boris Hozjan
9. b Branka Potočnik
9. c Meta Perme