Oddelki v šolskem letu 2019/2020

1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

RAZRED

RAZREDNIČARKA,

2. UČITELJICA

1. a Nevenka Pavlin
Danica Blažič
1. b Petra Strelec

Romina Križman,

nadomešča Vanja Vidmar

2. a Suzana Černjavič
2. b Božena Števančec
3. a Nataša Uršič
3. b Manuela Beljan

 

2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

RAZRED RAZREDNIČARKA
4. a Vida Hrovat
4. b Andreja Dodič
4. c

Katarina Vinšek,

nadomešča Marija Lazarić

5. a Martina Meden
5. b Petra Pervinšek
5. c Anita Petrovčič
5. d Maja Križman
6. a Slavica Čergič
6. b Anita Šuc
6. c Jožefa Antolič
6. d Kristina Plavec

 

3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

RAZRED RAZREDNIČARKA
7. a Boris Hozjan
7. b Branka Potočnik
7. c Meta Perme
8. a Gorazd Šantej
8. b Vilma Trošt Stenovec
8. c Nataša Skočir
9. a Aleš Bućan
9. b Barbara Lemež
9. c Martina Brence