Popoldanske GU vseh treh učiteljic so praviloma v torek po 1. četrtku v mesecu (po razporedu na oglasni deski).

Učiteljica Marjana Pšeničnik (marjana.psenicnik@osig.si) ima GU v ponedeljek (7.10 – 7.55) oz. po predhodnem dogovoru.

Učiteljica Tina Kušar (tina.kusar@osig.si) ima GU v torek (12.30 – 13.15) oz. po predhodnem dogovoru.

Učiteljica Aleksandra Kunovar (aleksandra.kunovar@osig.si) ima GU v sredo (10.50 – 11.35) oz. po predhodnem dogovoru.

Uvodni roditeljski sestanek za starše bo v torek, 3. 9., ob 17. uri v večji učilnici PŠ Iška vas, drugi roditeljski sestanek bo februarja.