GU učiteljev PŠ Iška vas v šolskem letu 2021/22

Mesečne GU (prisotni vsi učitelji) so 2. četrtek v mesecu.

Učitelji imamo tudi tedenske GU:

  • učiteljica Marjana Pšeničnik (marjana.psenicnik@osig.si) ima GU v petek (7.15 – 8.00);
  • učiteljica Tina Kušar (tina.kusar@osig.si) ima GU v petek (12.25 – 13.15);
  • učiteljica Manca Hace (manca.hace@osig.si) ima GU v sredo (10.50 – 11.35);
  • učitelj Gregor Kunstelj (gregor.kunstelj@osig.si) ima GU v ponedeljek (8.50 – 9.35).

Za obliko GU (osebni obisk, telefonski pogovor, videoklic) se bomo sproti dogovarjali glede na veljavne predpise.