Od dne 25. 9. 2014 Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo:

  • trije predstavniki strokovnih delavcev šole: Marjana Pšeničnik, Nataša Uršič, Tina Mržek,
  • trije predstavniki Sveta staršev: Primož Pavšič, Irena Tavželj, Simona Stražišar Zupančič,
  • en predstavnik Sveta šole – predstavnica Občine Ig: Jožica Drobnič.

Mandat članov upravnega odbora traja tri leta.