Prijave učencev na interesne dejavnosti bomo zbirali v septembru. Z izvajanjem interesnih dejavnosti bomo začeli tretji teden v septembru.

 

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR, MENTORICA NAMENJENA RAZREDOM
Baseball and softball Rok Lesjak 1. do 9.
Bralno tekmovanje NEM Branka Potočnik 7. do 9.
Češčina za začetnike Meta Perme 4. do 6.
English club Karmen Zorko 6. do 9.
Extra English Nataša Skočir 8.
Fizika je zakon Gorazd Šantej 8. do 9.
Geografski krožek Branka Potočnik 7. do 9.
Help with English Nataša Skočir 5.
Kolesarski krožek A Andreja Dodič 4.
Kolesarski krožek M Marija Lazarić 4.
Košarka / Odbojka Dušan Weber 6. do 9.
Križanke, rebusi, uganke Marija Lazarić 4. do 5.
Literarni krožek Meta Perme 6. do 9.
Male sive celice Maja Križman 4. do 5.
Matematične delavnice Andreja Župec 8. do 9.
Matematični krožek 6.-7. Kristina Plavec 6.  do 7.
Matematično-fizikalni krožek z astronomijo Martina Brence 7. do 9.
Mladi ižanski prostovoljci Damjana Jazbinšek 7. do 9.
Mladi ižanski prostovoljci Jolanda Španinger 7. do 9.
MPZ Ig Polona Kukovica 6. do 9.
Naravoslovne učilnice Martina Brence 6. do 9.
Naravoslovni krožek Božena Števančec 1. do 3.
Naravoslovno-tehnični krožek Gorazd Šantej 6. do 9.
Novinarski krožek Slavica Čergič 6. do 9.
Opremljanje šolskih prostorov Jožefa Antolič 6. do 9.
OPZ Ig Polona Kukovica 1. do 5.
Ples 4.–6. Anita Šuc 4. do 6.
Ples 7.–9. Anita Šuc 7. do 9.
Plesni tečaj za devetošolce Aleksandra Košir 9.
Pravljično-dramski krožek Nataša Uršič 3. in 5.
Šahovski krožek Lara Janželj 1. do 9.

Slovenščina ima dolg jezik

(literarno- filmski krožek)

Barbara Lemež 6. do 9.
Šolski radio in gledališče Barbara Simčič 6. do 9.
Sprostitveni – ustvarjalni krožek Mira Hrovat 4. do 5.
Taborniki

Božena Števančec,

T. Mazej

4. do 9.
Tekmovanje v znanju kemije Tanja Cepulja Bićanić 8. do 9.
Tekmovanje v znanju naravoslovja – Kresnička Mirjam Ortar  7.
Učimo se učiti Špela Videmšek 4. do 7.
Učinkovita komunikacija Vilma Trošt Stenovec 6. do 9.
Ustvarjalni krožek Petra Strelec 1. do 3.
Varno na kolo Vida Hrovat 5.
Vesela šola Mirjam Sečnik 4. do 5.
Zabavno računalniško razmišljanje Edina Gerzić 1. do 9.
Zeliščarstvo za najmlajše Anja Lovšin 4. do 5.
Dvoranski nogomet 2.–9. Darjan Podobnikar 1. do 9.
Mini rokomet 1.–5. Luka Valant 1. do 5.
Šahovska tekmovanja Andreja Župec 1. do 9.
Gremo na Krim Marjana Pšeničnik 3. do 9.

 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI NA PODRUŽNIČNI ŠOLI GOLO

 

Od ideje do izdelka Gregor Kunstelj 1. do 3.
Miselne igre Katja Koren Petek 1. do 3.
OPZ Golo Polona Kukovica 1. do 3.
Bralna ustvarjalnica Petra Berlisk 1. do 3.
Igre nekoč in danes Katarina Stojko Topolovec 1.do 3.

 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI NA PODRUŽNIČNI ŠOLI IŠKA VAS

 

Naravoslovni krožek Aleksandra Kunovar 1. do 3.
Pravljični krožek Tina Kušar 1. do 3.
Glasbene urice Marjana Pšeničnik 1. do 3.

 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI NA PODRUŽNIČNI ŠOLI TOMIŠELJ

 

Športni krožek – Tomišelj Ana Kramar 1. do 3.
Pravljični krožek Ana Kramar 1. do 3.
OPZ Tomišelj Polona Kukovica 1. do 3.
Knjižnica – Tomišelj Slavi Hiti 1. do 3.
Naravoslovni krožek – Tomišelj Aleksandra Kunovar 1. do 3.
Likovno ustvarjanje Dominika Jereb Skrt 1. do 3.
Spretni prstki Dominika Jereb Skrt 1. do 3.