Skoči na glavno vsebino

Shema šolskega sadja

Namen projekta:

Šolska shema (v nadaljevanju: ŠS) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja, zelenjave in mleka. ŠS delimo na ŠSZ (šolsko sadje in zelenjavo), ter ŠM (šolsko mleko).Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja, zelenjave in mleka, ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je ŠS (v preteklosti SŠSZ) eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.

Cilji projekta na naši šoli:

 • učencem in učenkam brezplačno razdeliti sadje, zelenjavo, ter mleko in mlečne izdelke,
 • spodbujati uživanje sadja in zelenjave ekološke ali vsaj integrirane lokalne pridelave,
 • v učilnicah ter po šoli ločeno zbirati biološke odpadke,
 • izpolnjevati vprašalnika za namen vrednotenja ŠS.

Načrtovane aktivnosti:

 • Seznanitev z namenom in cilji projekta.
 • Nabava sezonskega sadja in zelenjave pri domačih pridelovalcih.
 • Nabava mleka in mlečnih izdelkov.
 • Enkrat tedensko razdeljevanje sadja in zelenjave učencem med poukom in spodbujanje ješčnosti od septembra dalje.
 • Na vsakih 14 dni razdeljevanje mleka in mlečnih izdelkov.
 • Izpolnjevanje anketnih vprašalnikov za potrebe vrednotenja ŠS.
 • Izvedba spremljevalnih dejavnosti:
 1. Praktična delavnica mlečne, sadne in zelenjavne jedi pri pouku gospodinjstva, izbirnem predmetu sodobna priprava hrane in v podaljšanem bivanju;
 2. Naravoslovni dan na temo lokalno pridelana hrana na kmetiji
 3. Regijska izobraževanja za kuharsko osebje;
 4. Vodenje evidenc porabe in razdeljevanja, vlaganje zahtevkov za izplačilo na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
 5. Udeležba na strokovnih srečanjih na območnem zavodu za zdravstveno varstvo v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo.
Dostopnost