Priporočila šolam o ravnanju v povezavi z boleznijo covid-19

Izolacijska soba OŠ Ig: vstop pri vhodu 1 (službeni vhod), druga vrata desno (pisarna pomočnice)