Spoštovani,

MIZŠ sporoča popravek okrožnice z dne 7. 1. 2021: šole izvajajo izobraževanje na daljavo od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021. 

Lep pozdrav                                                                                                 Ravnateljica Biserka V. Malnar