Skoči na glavno vsebino

O Erasmus +

Osnovne informacije glede projekta

Projekt »Cool Science for Young Scientists« v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva med šolami, se bo izvajal v naslednjih dveh šolskih letih. Projekt se je začel s 1. 9. 2017 in se bo končal 31. 8. 2019. V projektu sodelujejo samo šole.

Glavni koordinator in partnerji projekta

V projektu sodeluje poleg glavnega koordinatorja šest partnerjev. Glavni koordinator prihaja z Irske, medtem ko smo partnerji iz Slovenije, Irske, Nemčije, Madžarske, Grčije in Turčije.

Časovni načrt projekta in mobilnosti

V času trajanja projekta se predvidevajo tri mednarodna projektna srečanja in tri mednarodne aktivnosti usposabljanja, poučevanja in učenja. V spodnjih tabelah je prikazan okvirni časovni razpored z mobilnostmi za 24 mesecev.

a) Mednarodna projektna srečanja

Država Okvirni datum
Irska 4. do 8. 10. 2017
Grčija 26. do 28. 9. 2018
Turčija 18. do 22. 6. 2019

 

 • b) Mednarodne aktivnosti usposabljanja, poučevanja in učenja – izmenjava učencev

 

Država Okvirni datum
Madžarska 11. do 17. 3. 2018
Nemčija 17. do 23. 6. 2018
Slovenija 2. do 8. 12. 2018

Opis projekta

Znanost nas uči kako naj razumemo svet okoli nas. Pri tem ne smemo razmišljati o zapletenih formulah, laboratorijskih pravilih in znanstvenih monografijah. Pomislimo raje na radovedne otroke, ki so željni novih informacij in zmeraj sprašujejo zakaj. Zaradi tega jim je potrebno omogočiti čim več eksperimentov s področja naravoslovja.

Ta projekt je zasnovan na sodelovanju med sodelujočimi, ki s svojo inovativnostjo načrtujejo, izvedejo in predstavijo primere dobre prakse; sedem šol s skupno okoli 2000 učenci od 6. leta starosti do 15 let in 110 učiteljev z različnimi izkušnjami in maternimi jeziki, toda s podobnimi izobraževalnimi idejami.

Zasnova projekta je ponuditi možnost učencem in učiteljem, da se učijo o svojem okolju s pomočjo eksperimentov in povabiti naravo v šolske prostore. Ker se svet čedalje več srečuje z ekološkimi težavami, je pomembno pritegniti pozornost naših učencev, da se bodo v prihodnosti znali zoperstaviti bodočim problemom.

Projekt je razdeljen na tri glavne teme: voda, zrak in ogenj:

 • Voda: poraba vode in njeno varčevanje, 3 agregatna stanja vode (trdno – led, tekoče – voda, plinasto – para);
 • Zrak: sestava zraka, onesnaženost zraka, zračni tlak, veter in zvok;
 • Ogenj: kurjenje ognja, sončna energija (svetloba, toplota).

Ker je jezik projekta angleščina, bodo imeli učenci možnost utrditi in nadgraditi svoje jezikovne sposobnosti, tako pisne kot ustne.

Mobilnosti nam bodo olajšale izmenjavo in prenos informacij med učitelji in učenci, ki bodo sodelovali v projektu. Učitelji bodo imeli možnost raziskati različne pedagoške pristope in inovativne učne tehnike. Učenci bodo doživeli različnost jezikov in kultur, ki se jih govori v EU in Turčiji.

Cool Science for young scientists je projekt, ki omogoča učencem, da so aktivno vključeni v sobivanje z naravo, da bodo v prihodnosti gradili varno in zdravo družbo. Preko aktivnosti se pričakuje, da bodo učenci s pomočjo raziskovalnega učenja prejeli odgovore na vprašanja o svetu okoli nas.

Načrtuje se tudi uporaba IKT tehnologije za komunikacijo med učenci in učitelji, kjer bi se seznanili z različnimi izobraževalnimi idejami v partnerskih državah.

Z vključitvijo lokalne skupnosti z nekaterimi aktivnostmi in dogodki v šoli bomo okrepili ozaveščenost in omogočili trajnostni pristop k okoljskim vprašanjem in upravljanju med in po zaključku tega projekta.

Konkretni cilji našega partnerstva so:

 • razviti boljše razumevanje našega naravnega okolja in okolja širšega sveta;
 • v šolskih laboratorijih uporabiti izobraževalne vire za ustvarjanje okolij, v katerih se jezik lahko lažje motivacijsko uporablja;
 • povečati spretnosti z aktivnim sodelovanjem v dejavnostih, kot so podjetništvo, ustvarjalnost, logično razmišljanje, samozavest in komunikacija;
 • izboljšati kakovost izobraževanja v naših šolah;
 • seznaniti se z drugimi izobraževalnimi sistemi in pedagoškimi načeli naših partnerskih držav;
 • razviti globlje razumevanje med otroki skupne evropske identitete;
 • motivirati učence, da se učijo drugih jezikov in poskušajo komunicirati v za točno določen namen;
 • spodbujati uporabo novih komunikacijskih in informacijskih tehnologij, na primer Etwinning, Blogs, MSN, spletne konference in spletne lekcije.

Pričakovani rezultati projekta

Rezultati projekta so razdeljeni v dve kategoriji (izdelki, spretnosti in kompetence).

 1. Izdelki

Na koncu vsake teme bodo partnerske šole naredile svojo knjižico eksperimentov v angleščini, ki bo vsebovala opis in razlago eksperimentov z grafi, slikami in aktivnostmi. Iz teh knjižic bo glavni koordinator naredil skupno ilustrirano knjigo eksperimentov, ki bo tudi naš končni izdelek.

Na naši skupni spletni strani si bomo lahko ogledali kratke filme z mednarodnih projektnih srečanj in poučevanj. Posneli se bodo tudi eksperimenti, ki bodo dostopni na youtube.

 1. Spretnosti in kompetence

Zaradi vseh aktivnosti se pričakuje izboljšanje učiteljeve prakse, veščine reševanje problemov in ustvarjalnost, boljše motivacijske sposobnosti. Šolski laboratoriji se bodo tudi bolje opremili. Vključeni učitelji bodo izboljšali svoje sposobnosti pri pripravi raznih dokumentov, upravljanju finančnih virov, organizaciji mednarodnih srečanj, izboljšanju sposobnosti za delo v skupini in v individualnem delu, pri uporabi IKT tehnologije, spretnosti za reševanje problemov na delovnem mestu, poznavanju zgodovine in kulture države gostiteljice, odpravljanju stereotipov, sprejemanju in strpnosti, angleščini, komunikacijski spretnosti in reševanju konfliktov.

Opombe

Mednarodni projekt je živ organizem, pri katerem se s pomočjo dogovora ves čas spreminja slika prihodnjih dogodkov in aktivnosti. Zaradi tega se pričakuje naslednje leto dopolnitev letne priprave, saj bodo nekatere aktivnosti že zaključene, druge pa bolj določene.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost