Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja 2023/2024

Učenci 3. razreda sodelujejo na poskusnem preverjanju znanja iz slovenščine in matematike.

Ob koncu 2. in 3. VIO se znanje za vse učencev preverja z obveznim nacionalnim preverjanjem znanja. Ob koncu 6. razreda se opravlja preverjanje iz matematike, slovenščine in angleščine, ob koncu 9. razreda pa iz matematike, slovenščine in fizike (tretji predmet, ki ga 1. septembra 2023 določil minister).
Dosežki NPZ so dodatna informacija o znanju učencev.
V obvestilo o dosežkih pri NPZ, ki je priloga spričevala, se vpišejo dosežki učenca pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu 6. oz. 9. razreda. Dosežek učenca na poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu se navede v absolutnih in odstotnih točkah na Obvestilo o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih šole v šolskem letu.

Splošne informacije za učence in starše:

https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/

25. 3. 2024 Poskusno preverjanje znanja iz slovenščine za 3. razred
27. 3. 2024 Poskusno preverjanje znanja iz matematike za 3. razred
7. 5. 2024 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
9. 5. 2024 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
13. 5. 2024 NPZ iz fizike za 9. razred
NPZ iz tujega jezika – angleščina za 6. razred

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost