Skoči na glavno vsebino

Informacije – 1. 3. 2021 – za učence in starše

Spoštovane učenke, učenci, spoštovani starši,                                                                    Ig, 26. 2. 2021

vzgojno –izobraževalno delo se bo za učenke in učence 1.-9. razreda še naprej izvajalo v homogenih oddelkih (mehurčkih) ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ.

Pouk se organizira v matični učilnici oddelka, učenke/učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo učiteljice/učitelji posameznih predmetov (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela).

Vzgojno –izobraževalnega dela v prostorih šole naj se udeležujejo le zdrave učenke in učenci ter zdravi zaposleni. Izvaja se le obvezni program, jutranje varstvo za učenke in učence 1. razreda in podaljšano bivanje za učenke in učence 1.-3. razreda.

Učenke in učenci 1.-5. razreda uporabljajo maske ves čas, razen ko so v matični učilnici, učenke in učenci 6.-9. razreda pa ves čas.

Šola organizira podaljšano bivanje za učenke in učence 4. in 5. razreda le za tiste, ki to nujno potrebujejo. V primeru, da bodo združeni v heterogene skupine, je uporaba mask za učenke in učence ter zaposlene nujna tudi med dejavnostjo tako oblikovane skupine.

Potrebno se je zavedati, da je virus še vedno med nami in da lahko vsako neupoštevanje preventivnih ukrepov povzroči ponovno širjenje bolezni. Tudi v zasebnem življenju upoštevajmo priporočila NIJZ, ki za čas trajanja epidemije odsvetujejo druženje z drugimi osebami izven družine.

Izvajanje pouka poteka v matičnih oddelkih t.i. mehurčkih. Pouk v manjših učnih skupinah za učenke/učence od 6. do 9. razreda, se začasno ne izvaja.

 Obvezni in neobvezni izbirni predmeti (po potrebi tudi dopolnilni pouk) se izvajajo v šoli, razen nekateri športni predmeti (IP SDP, IP PLE, IP IŠP, IP ŠSP, IP ŠZZ) ter IP SPH, IP NPH, IP FVZ.

 Interesne dejavnosti se večinoma ne izvajajo, nekatere ID potekajo na daljavo, v šoli pa samo v dogovoru s posameznimi učitelji.

V športni dvorani se za učenke in učence ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci.

Prihod v šolo

Starše prosimo, da v čim večji meri poskrbijo za varen prihod in odhod iz šole.

Zdrave učenke in učenci vstopajo v šolo na vhodu 2 (3. c in oddelki 4.-9.r) in vhodu 3 (1., 2. razred in 3. a, b oddelka).

Učenke in učenci, ki imajo preduro, vstopajo v šolo ob 7.10,  in ob 8.00 tisti, ki začenjajo s 1. uro. Takoj po vstopu se učenke in učenci takoj odpravijo v matično učilnico (garderobnih omaric zaenkrat ne uporabljajo, se ne preobuvajo in oblačila vzamejo s seboj).

Urniki predmetne stopnje so objavljeni na spletni strani.

Odhod domov

Po pouku učenke in učenci, ki niso v podaljšanem bivanju, takoj (po kosilu, če so prijavljeni) odidejo domov (vozači s prvo možno vožnjo). Zadrževanje v šoli ni dovoljeno.

Želimo vam uspešno delo in učenje.

Biserka Vičič Malnar, ravnateljica

Andreja A. Babšek in Barbara Flajnik, pom. ravnateljice

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost