Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora.

Predsednica sveta staršev je Petra Stepan.