RAZRED VSEBINA KRAJ TERMIN
3. Plavalna šola Osilnica

marec 2020

april 2020

5. Letna šola v naravi Debeli Rtič 30. 9.–4. 10. 2019
6. Zimska šola v naravi Kranjska Gora

6. 1.–10. 1. 2020

13. 1.–17. 1. 2020

8. Družboslovni tabor Prekmurje maj/junij 2020
6.- 9. Tabor za nadarjene CŠOD Planika 18. 9.–20. 9. 2019