Skoči na glavno vsebino

– PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV ZA 4., 5. IN 6. R – ŠOLSKO LETO 2023/2024

Ponudba NIP za šolsko leto 2023-24 – zloženka

Obvestilo za starše in učence o izbiri NIP

Dragi učenci, spoštovani starši!

Kot neobvezne izbirne predmete ponujamo učencem 4., 5. in 6. razreda v šolskem letu 2023/2024:

drugi tuji jezik nemščino, umetnost, šport, računalništvo in tehniko.

Učenec se v pouk neobveznega izbirnega predmeta vključi prostovoljno. Ko se vanj vključi, ga obvezno obiskuje do konca tekočega šolskega leta. Znanje učencev se ocenjuje.

Učenec izbere največ en neobvezni izbirni predmet. Drugi tuji jezik se izvaja 2 uri tedensko, preostali predmeti pa eno uro tedensko. Izvaja se pred poukom ali po pouku.

Učenci lahko isti neobvezni izbirni predmet izberejo in obiskujejo od 4. razreda naprej, v 5. razredu potem pridobljeno znanje poglobijo in nadgradijo ali pa izberejo drugega. Učenci, ki so neobvezni izbirni predmet že obiskovali v 5. razredu, lahko izberejo v 6. razredu istega in potem pridobljeno znanje poglobijo in nadgradijo ali pa izberejo drugega.

V času od 19. 4. 2023 do vključno 25. 4. 2023 bo potekala prijava na neobvezne izbirne predmete na portalu Lo.Polis-a.

Če želite otroka prijaviti k neobveznemu izbirnemu predmetu, označite ta predmet med ponujenimi.

Če svojega otroka ne želite prijaviti k neobveznim izbirnim predmetom, označite »Ne bo obiskoval/a nobenega predmeta«.

Nato shranite svojo izbiro.

 

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost