Drage učenke in učenci, spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Vlada RS podaljšala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih za teden dni.

Še naprej prosimo, da starši dosledno sporočate vsako potrjeno okužbo (Covid-19) pri vašem otroku, učenki/učencu naše šole. Le na ta način lahko šola izpelje vse predpisane postopke odzivanja o potrjenem primeru okužbe s SARS CoV-2 v zavodu, tako kot to določajo navodila NIJZ. S tem se v zavodu zagotovi omejevanje nadaljnjega širjenja okužbe s SARS CoV-2 in zavaruje druge otroke, zaposlene v zavodu ter posledično tudi njihove družine.

Naprošamo, da otroci in starši tudi v zasebnem življenju upoštevate priporočila NIJZ, ki za čas trajanja epidemije odsvetuje druženje z drugimi osebami izven družine. V šolo naj prihajajo samo zdravi učenci in učenke brez kakršnihkoli bolezenskih znakov.

Opozarjamo tudi vas učenke/učenci, da nosite zaščitne maske in upoštevate medosebno preventivno varnostno razdaljo, ko se zbirate v skupinah (npr. pri vstopu v šolo, pri čakanju na prevoz …).

Podaljšano bivanje se izvaja za učenke/učence od 1. do 3. razreda. Za učenke/učence 4. in 5. razreda se organizira podaljšano bivanje le za tiste učenke/učence, ki to nujno potrebujejo.

Svetujemo, da učenci čim manj uporabljajo javni prevoz.

 

                                                                        Ravnateljica Biserka V. Malnar

                                                                        Pomočnici ravnateljice Andreja A. Babšek in Barbara Flajnik

Ig, 15. 4. 2021