Skoči na glavno vsebino

Obvestilo o nacionalnem preverjanju znanja v OŠ

Učenke in učenci 6. in 9. razreda!

Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za vse učenke in učence 6. in 9. razreda, vrednotenje preizkusov pa poteka elektronsko. NPZ v 6. in 9. razredu se izvaja v enem roku.

Učenec opravlja NPZ iz vseh treh predmetov, in sicer:

Dan Razred
6. razred 9. razred
sreda, 4. maj 2022 slovenščina slovenščina
petek, 6. maj 2022 matematika matematika
torek, 10. maj 2022 tuji jezik – angleščina tuji jezik – angleščina

 

Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Slovenščina, angleščina: Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

Matematika: Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.

Raba žepnega računala ni dovoljena. Navodila in nasveti za reševanje, izbor geometrijskih obrazcev (formul), kvadratov nekaterih števil, nekaterih približkov stalnic (konstant) in matematičnih znakov so sestavni del preizkusa znanja.

Učenci ne smejo uporabljati pisal piši-briši.

Učenci med pisanjem NPZ ne smejo imeti pri sebi mobitelov in ročnih ur.

Učenci 6. in 9. razreda ob 8.10 odidete v učilnice po razporedu (razpored učilnic je objavljen na panoju v jedilnici).

Učenci ob 8.25 začnete z reševanjem. Čas reševanja je 60 minut.

Učenke in učenci razredne in predmetne stopnje!

Učenci 7. in 8. razreda IMATE POUK 1. in 2. uro PO SPREMENJENEM URNIKU. Učenci ostanete v isti učilnici tudi med odmorom.

Predure za VSE UČENCE odpadejo (razen po dogovoru z učiteljem na RS).

vodstvo

 

Ig, 3. 5. 2022

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost