Skoči na glavno vsebino

– Obvestilo o nacionalnem preverjanju znanja – 4., 8. in 10. 5. 2023

Učenke in učenci 6. in 9. razreda!

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je obvezno za vse učenke in učence 6. in 9. razreda, vrednotenje preizkusov pa poteka elektronsko. NPZ v 6. in 9. razredu se izvaja v enem roku.

Učenec opravlja NPZ iz vseh treh predmetov, in sicer:

Dan Razred
6. razred 9. razred
četrtek, 4. maj 2023 slovenščina slovenščina
ponedeljek, 8. maj 2023 matematika matematika
sreda, 10. maj 2023 tuji jezik – angleščina tuji jezik – angleščina

 

Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Slovenščina, angleščina: Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

Matematika: Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.

Raba žepnega računala ni dovoljena. Navodila in nasveti za reševanje, izbor geometrijskih obrazcev (formul), kvadratov nekaterih števil, nekaterih približkov stalnic (konstant) in matematičnih znakov so sestavni del preizkusa znanja.

Učenci ne smejo uporabljati pisal piši-briši.

Učenci med pisanjem NPZ ne smejo imeti pri sebi mobitelov in ročnih ur.

Učenci 6. in 9. razreda ob 8.15 odidete v učilnice po razporedu (razpored učilnic bo objavljen na panoju v avli pri vhodu 3).

Učenci ob 8.30 začnete z reševanjem. Čas reševanja je 60 minut.

Učenke in učenci razredne in predmetne stopnje!

Učenci 7. in 8. razreda IMATE POUK 1. in 2. uro PO SPREMENJENEM URNIKU. Učenci ostanete v isti učilnici tudi med odmorom.

Predure za VSE UČENCE odpadejo.

vodstvo

 

Ig, 24. 4. 2023

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost