Skoči na glavno vsebino

Možnost subvencioniranja ŠVN za 5. razred

Spoštovani starši!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsako leto zagotovi nekaj dodatnih sredstev za subvencioniranje letne šole v naravi (plavanje) za učence, katerih starši zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.

Tudi v letošnjem šolskem letu so zagotovljena sredstva za šolo v naravi, ki bo za učence 5. razredov OŠ Ig novembra 2021 potekala v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič.

V kolikor potrebujete pri plačilu pomoč, prosimo, izpolnite priloženo vlogo in jo oddajte v šolsko svetovalno službo (lahko jo oddate na spodaj zapisani e-mail).

Kot glavni kriterij za subvencioniranje se upošteva podatek o višini dohodkov na družinskega člana, zato prosimo, da vlagatelji vlogi priložite kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku. V vlogi navedite morebitne druge razloge, ki bi lahko vplivali na upravičenost in višino subvencije. Kot splošni kriteriji se namreč poleg višine dohodkov na družinskega člana upoštevajo še: brezposelnost staršev, dolgotrajna bolezen v družini, dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini.

Zainteresirani vloge oddajte najkasneje do 07. 10. 2021. Za dodatne informacije pokličite svetovalno delavko Damjano Jazbinšek na tel.: 01/2802-355 ali pišite na: svetovalna.sluzba@osig.si.

Svetovalna služba OŠ Ig

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost