Skoči na glavno vsebino

Predstavitev prostovoljstva in prostovoljcev

Prostovoljno delo

Prostovoljno delo je delovanje ljudi, ki na osnovi svobodne odločitve in brez materialne koristi želijo vnašati v svoje življenje in življenje drugih nove vsebine, nove vrednote za jutrišnji dan, ki naj bi bil usmerjen v ljudi, ne v stvari. Je socialno dogovarjanje v katerem ljudje dobre volje, na osnovi svobodne odločitve, delujejo brezplačno v koristi sočloveka, skupine ali širše skupnosti.

Prostovoljci smo z lastnim vedenjem tista sprememba, ki jo želimo videti v svetu. Nekdo je rekel: »Ne sprašujte, kaj bodo drugi naredili za vas, pomislite, kaj lahko vi naredite za druge«.

Prostovoljci skušamo s pozitivnimi deli vplivati na še prijetnejše odnose in dobro šolsko klimo.

 

Cilji interesne dejavnosti:

®    razvijanje sodelovalne kulture

®    razvijanje odgovornega odnosa učencev do soljudi, do naravnega in družbenega okolja

®    nudenje možnosti mladim za aktivno obliko participacije v družbi, s čimer aktivno sodelujejo in vplivajo na odločitve odraslih; mladi s tem pridobijo socialne veščine, izkušnje, znanje in si oblikujejo pozitivno samopodobo, itd.

®    razvijanje lastnih interesov, nagnjenj, sposobnosti in talentov

®    se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo

®    spoznavajo in razvijajo spoštovanje do sebe in drugih

®    razvijanje komunikacijskih spretnosti in socialnih veščin

®    prispevajo k odgovornim medosebnim odnosom (razvijanje ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja, konstruktivno reševanje konfliktov, soustvarjanje klime)

®    preseganje mej med obveznim in razširjenim programom

®    spoznavajo potrebe po koristni izrabi prostega časa in posledično možnosti zadovoljevanja interesov v poznejših obdobjih znotraj in zunaj institucionalnih okvirjev v smislu vseživljenjskega učenja.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost