Relacija 4: Sarsko-Kremenica-Ig

(vozni red velja od 1. 9. 2022)

Pred poukom
07:10 08:00 Sarsko
08:03 Draga
07:15 08:05 Kremenica

 

Po pouku

13:20 14:10 Ig
13.25 14:15 Kremenica
13.30 14:20 Sarsko