Skoči na glavno vsebino

PONUDBA NEOBVEZNIH IN OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV za šolsko leto 2024/2025 (7., 8., 9. razred)

Dragi učenci, spoštovani starši!

Obvezni izbirni predmeti (ponudba je v priponki) so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja (za učence od 7. do 9. razreda).

Učenci so pri pouku izbirnih predmetov ocenjeni (ocene od 1 do 5) in lahko napredujejo v naslednji razred le, če imajo pozitivno zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

 

KAJ UČENEC IZBIRA?

Vsak učenec ima na urniku 2 uri izbirnih predmetov.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

– Izbere dva različna predmeta, vsak od njiju se izvaja eno uro tedensko.

– Izbere tuji jezik, ki se izvaja dve uri tedensko.

 

IZBIRA NEOBVEZNIH IN OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

V času od 21. 3. 2024 do vključno 29. 3. 2024 bo za učence od 6. do 8. razreda potekala prijava na neobvezne in obvezne izbirne predmete na portalu Lo.Polis-a.

 

OPROSTITEV SODELOVANJA PRI IZBIRNIH PREDMETIH

Če namerava učenec obiskovati glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen/a sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica na podlagi oddane dokumentacije (VLOGA).

Pripravila: Barbara Flajnik

PRILOGE:

Ponudba OIP 789 za šolsko leto 2024-25 zloženka

Ponudba NIP 789 za šolsko leto 2024-25 zloženka

Obvestilo staršem o ponudbi OIP in NIP

VLOGA, če bo učenec obiskoval glasbeno šolo z javno veljavnim programom

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost