Skoči na glavno vsebino

Obvestilo o nacionalnem preverjanju znanja – 7., 9. in 13. 5. 2024

Učenke in učenci 6. in 9. razreda!

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je obvezno za vse učenke in učence 6. in 9. razreda, vrednotenje preizkusov pa poteka elektronsko. NPZ v 6. in 9. razredu se izvaja v enem roku.

Učenec opravlja NPZ iz vseh treh predmetov, in sicer:

Dan Razred
6. razred 9. razred
torek, 7. 5. 2024 slovenščina slovenščina
četrtek, 9. 5. 2024 matematika matematika
ponedeljek, 13. 5. 2024 tuji jezik – angleščina fizika

 

Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Slovenščina, angleščina: Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

Matematika: Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.

Raba žepnega računala ni dovoljena. Navodila in nasveti za reševanje, izbor geometrijskih obrazcev (formul), kvadratov nekaterih števil, nekaterih približkov stalnic (konstant) in matematičnih znakov so sestavni del preizkusa znanja.

Fizika: učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik,

svinčnik HB ali B, geotrikotnik, šestilo, radirko, šilček in žepno računalo. Fizikalne konstante in obrazci so sestavni del preizkusa znanja.

 

Učenci ne smejo uporabljati pisal piši-briši.

Učenci med pisanjem NPZ ne smejo imeti pri sebi mobilnih naprav in ročnih ur.

Učenci 6. in 9. razreda ob 8.15 odidete v učilnice po razporedu (razpored učilnic bo objavljen na oglasni deski in na panoju v avli pri vhodu 3).

Učenci ob 8.30 začnete z reševanjem. Čas reševanja je 60 minut.

 

Učenke in učenci razredne in predmetne stopnje!

Predure za VSE UČENCE odpadejo. Vsi učenci pridete v šolo za 1. šolsko uro.

Učenci razredne stopnje ter učenci 7. in 8. razreda ostanete v isti učilnici tudi med odmorom.

Učenci 7. in 8. razreda IMATE POUK 1. in 2. uro PO SPREMENJENEM URNIKU.

vodstvo

Ig, 25. 4. 2024

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost