urnik – 7. a

urnik – 7. b

urnik – 7. c

urnik – 7. d

urnik – 8. a

urnik – 8. b (popravek 14. 9. 2021)

urnik – 8. c

urnik – 8. d

urnik – 9. a

urnik – 9. b

urnik – 9. c

 

V preglednicah so uporabljene naslednje kratice:

BIO biologija NAR naravoslovje
DKE domovinska in državljanska kultura in etika NIT naravoslovje in tehnika
DRU družba N1A neobvezni izbirni predmet angleščina
FIZ fizika SLJ slovenščina
GEO geografija SPO spoznavanje okolja
GOS gospodinjstvo ŠPO šport
KEM kemija TIT tehnika in tehnologija
MAT matematika TJA angleščina
MUS manjša učna skupina ZGO zgodovina

 

NIP neobvezni izbirni predmet
NRA računalništvo
NŠP šport
NTE tehnika
N2N nemščina

 

IP izbirni predmet
FVZ 1  Filmska vzgoja 1
FVZ 2  Filmska vzgoja 2
GKL  Gledališki klub
II1  Italijanščina I
IŠP-N  Izbrani šport NOGOMET
IŠP-O  Izbrani šport ODBOJKA
LS1  Likovno snovanje I
MME  Multimedija
NPH  Načini prehranjevanja
NI1  Nemščina I
NI2  Nemščina II
NI3  Nemščina III
ONA  Organizmi v naravi in umetnem okolju
PLE  Ples
POK  Poskusi v kemiji
ROM  Računalniška omrežja
RČL  Rastline in človek
SPH  Sodobna priprava hrane
SDP  Starinski in družabni plesi
ŠI1  Španščina I
ŠI2  Španščina II
ŠI3  Španščina III
ŠSP  Šport za sprostitev
ŠZZ  Šport za zdravje
UBE  Urejanje besedil